Què és l’energia

Entrevista al gerent de la planta de biogàs de Torregrossa: Xavier Reig

El Xavier ens explica com la seva planta converteix les dejeccions dels animals en energia. És un procés que necessita diferents màquines que ens ensenya en aquesta video-entrevista.

El que més ens va agradar és que és una font d’energia renovable i molt a prop de casa nostra.

PROPIETATS DE L’ENERGIA

  •  L’energia es transmet: Pot passar d’un cos a un altre. Per exemple, quan clavemun clau amb el martell.
  • L’energia s’emmagatzema: L’energia es pot guardar a les bateries o les piles.
  •  L’energia es transporta d’un lloc a un altre. Per exemple mitjançant els cables.
  • L’energia mai desapareix, es transforma d’un tipus a un altre.

L’energia és la capacitat que tenen els cossos de produir un canvi o un treball. Tots els cossos tenen energia. L’energia provoca tots els canvis que veiem al nostre voltant.

Hi ha dos tipus diferents de fons d’energia elèctrica, una de renovable i l’altra l’energia no renovable i contaminat, el que s’utilitza més a Catalunya és la no renovable per això nosaltres fem aquesta web per donar a conèixer l’importància de l’energia renovable i no contaminant, ja que és fonamental pel canvi climàtic.

El terme energia té diverses accepcions i definicions, relacionades amb la idea d’una capacitat per a obrar, sorgir, transformar o posar en moviment. En física, energia es defineix com la capacitat per realitzar un treball. En tecnologia i economia, «energia» es refereix a un recurs natural. L’energia és una magnitud física que és un atribut present en qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres. Està molt relacionada amb el treball, l’entalpia, l’entropia i, en física nuclear, la massa. 


L’energia ha constituït una peça clau per al desenvolupament de la humanitat. L’home, des del principi de la seva existència, ha necessitat l’energia per sobreviure i avançar. L’energia a empeny ut a la humanitat cap al davant, i està contaminant més que cuidant la terra.