Energia no renovableEl recurs natural que implica la major font d’energia no renovable a Catalunya és el petroli. Les dues principals diferències entre les energies renovables i no renovables és que les energies renovables s’obtenen de fonts naturals i que les renovables mai s’acaben.

A priori són inesgotables i són capaços de regenerar-se per mitjans naturals com ara l’energia solar, eòlica, hidràulica…

Energia del petroli

El petroli es compon principalment de carboni i hidrogen amb altres elements. El petroli es forma per hidrogen i carboni. Els petrolis es diferencien molt entre si, poden ser des de groguencs i líquids a negres i viscosos.

Explotació petrolífera

Energia del Carbó

 El carbó és una roca sedimentària d’origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies al fet que té un contingut majoritari de carboni.

Energia Nuclear

L’energia nuclear és l’energia que s‘obté en modificar aquests nuclis per mitjà de certes reaccions nuclears.Una reacció nuclear és aquella en què el nucli atòmic d’un element resulta modificat.

Alguns d’aquests processos es donen espontàniament a la natura en alguns nuclis, i de vegades poden provocar-se mitjançant tècniques

Fabrica Nuclear

Energia Gas Natural

El gas natural és una energia primària, o s’obté del petroli.El seu poder calorífic varia molt segons la seva composició, però els més elevats es troben entre les 87.500 i les 10.200 quilocalories per metre cúbic de gas natural.

El gas natural és una font d’energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen.